Únor 2017

Úřednická zkouška - zkušenost

27. února 2017 v 20:48 | snehulka
Když jsem se dozvěděla, že budu dělat úřednickou zkoušku, zmocnila se mě panika. Zběsile jsem začala hledat po netu zkušenosti lidí, kteří to "peklo" již absolvovali. Kupodivu mě překvapilo, že až na jednu smysluplnou diskuzi jsem na žádné rady nenarazila. Jsem typ člověka, který rád ví, do čeho jde a čím toho víc ví o situaci, tím lépe. Sepsala jsem tedy moji zkušenost s úřednickou zkouškou, třeba někomu mé informace pomohou :)

Jak úřednická zkouška probíhá:

U mě přihlašování na zkoušku probíhalo trochu atypicky, poněvadž jsem zvláštní případ dle paragrafu 178 zákona č. 234/2014 Sb. - na úřednickou zkoušku jsem se přihlásila dobrovolně (pracuji na pracovním místě na dobu určitou za rodičovskou dovolenou, na původním služebním místě). Z tohoto důvodu jsem nebyla vedená v systému jako úředník, musela jsem se tedy přihlašovat z pozice občana. Přihlášku, výpis z RT, prohlášení o svéprávnosti, prohlášení o dosaženém vzdělání a prohlášení o zdravotní způsobilosti za mě odeslal zaměstnavatel.

Být v pracovním poměru má dvě výhody: 1. Ač nejste ve služebním poměru, zaměstnavatel za Vás uhradí poplatek za zkoušku, kterou by jste si jako občan jinak musel hradit sám (tj. 500 Kč za obecnou část a 2000 Kč za část zvláštní).
2. Pokud jste ve služebním poměru a ani po jednom opravném pokusu se Vám zkoušku nepodaří absolvovat - je to důvod k ukončení služebního poměru. Jako osoba v pracovním poměru nemáte důvod se tolik stresovat - další pokusy si můžete zaplatit z vlastní kapsy a hrozbě ukončení pracovního poměru se tak můžete vyhnout.

Jak probíhá obecná část zkoušky?

Na začátku nám bylo vše vysvětleno, mohli jsme vznést dotazy. Zkouška se skládá z 30 otázek, abc, jedna odpověd je správná, kroužkuje se rovnou do testu. Stačí splnit 22 otázek. Na test máte 1 hodinu, ale myslím, že do 30 minut test každý zvládne s přehledem vyplnit. Na začátku nám byl řečený čas, kdy se máme do místnosti vrátit a proběhlo vyhlášení výsledků. Obecné části zkoušky není třeba se báti, úspěsnost je velmi vysoká.

Poté, pokud jste na ni přihlášeni, začíná zvláštní část zkoušky. Probíhá to podobně jako u maturitní zkoušky - vytáhnete si 3 otázky (otázky se vracejí, takže si může vytáhnout stejné, jako kolega před Vámi) a začíná příprava "na potítku". U nás bylo potítko v místnosti, kde byl s Vámi zkoušen kolega, takže bylo těžší se soustředit. Mohli jste mít ale štěstí, pokud si kolega před Vámi vytáhl stejnou otázku, tak jste si mohli porovnat své odpovědi :) Předpisy, které ke zkoušce můžete využít, zde byli všechny. Toto ale není pravidlem (známá má zkušenost, že ne všechny předpisy zde byli přítomny, proto doporučuji vzít si své vlastní úplné znění zákonů). Také známá měla potítko v jiné místnosti, než kde probíhá zkouška, takže při přípravě ji nic nevyrušovalo. Na potítku musíte strávit nejméně 15 minut, poté se Vás člen komise příjde zeptat, zda ještě potřebujete čas nebo či jste již připraven. Na potítku můžete strávit až 30 minut času. Ústní část je individuální, záleží na komisi, jak se k uchazeči postaví. U mě se tedy nejprve komise zeptala, kde pracuji a na jaké pozici, a pak teprve začala zvláštní část zkoušky. Mohla jsem si sama zvolit pořadí otázek. U nás byla komise vstřícná, všichni jsme uspěli :)

Po absolvování všech zkoušených proběhlo vyhlášení a obdrželi jsme certifikát o úspěšném absolvování úřednické zkoušky.

Mám zkušenost s úřednickou zkouškou kladnou, bylo to perfektně zorganizované a vše nám bylo dopodrobna vysvětlené. Klidně bych si jí někdy zopakovala :D